Dozorowanie powierzchni magazynowych

Dozorowanie powierzchni magazynowych polega na kontrolowaniu przepływu towarów i monitorowaniu tego, co dzieje się dookoła. Na czym polega proces magazynowania i dozorowania magazynu? Jakie zabezpieczenia powinny się znajdować w tym miejscu? 

Proces magazynowania towarów 

Magazynowanie produktów w danym miejscu bazuje na działaniach operacyjnych i manipulacyjnych, które są wykonywane zgodnie z warunkami technologicznymi i organizacyjnymi. Właściciele magazynów dbają także o zabezpieczenie mienia za pomocą alarmów i monitoringu, co pozwala zapobiec włamaniom i kradzieżom. Proces magazynowania składa się z wielu czynności, które powinny być dozorowane: 

  1. Przyjmowanie towarów do magazynu, które jest związane ze sprawdzeniem stanu faktycznego wraz z dołączoną dokumentacją.  
  1. Składowanie produktów na dostępnej powierzchni w sposób uporządkowany.  
  1. Kompletowanie zamówienia w celu zestawienia towarów zgodnie z zamówieniem odbiorcy.   
  1. Wydawanie towarów z magazynu, które odbywa się w specjalnej wydzielonej strefie.   

Zabezpieczenia w magazynie 

Dozorowanie powierzchni magazynowych jest ściśle związane z wdrożeniem monitoringu, który pozwoli kontrolować otoczenie. Na początku warto zastanowić się, jaka jest analiza zagrożeń w takim miejscu. Konieczne jest sformułowanie problemów, jakie mogą powstać w przyszłości. Analiza obejmuje zatem odpowiedź na pytania dotyczące zagrożeń, jakie chcemy kontrolować dzięki monitorowaniu powierzchni.  

Kolejną kwestią jest dobranie kamer w odpowiednich miejscach. Weźmy pod uwagę wielkość towarów, wielkość magazynu i to, na czym dokładnie nam zależy. Nowoczesny monitoring pozwala na dozorowanie nie tylko wnętrza, lecz także otoczenia i tego, co znajduje się na zewnątrz.  

Okazuje się, że prawidłowo zaplanowany dozór wizyjny w magazynach pozwala wykryć wiele nieprawidłowości, tym samym chroniąc przed złodziejami. Bez problemu stwierdzimy, po czyjej strony leży zaniedbanie obowiązków i będziemy mogli przystąpić do roszczeń odszkodowawczych. Niezwykle ważne jest to, że monitoring w połączeniu z alarmem daje możliwość precyzyjnego zabezpieczenia tego, co znajduje się w magazynie i dookoła niego.